internetit gacnobili

3 tvis ukan internetit gavicani 40 wlis qali qmars gashorebulia da 2 shvili yavs goridan chamovida bina viqiravet da dilis 12 saatidan 4 saatamde 3 xeli vijimavet gijurad mas mere 1xel shevxvdit chems manqanashi gavjime mokled sakaipod tynaurobs ylis gijia roca chamodis tbilishi vechnad gavjimav icis rogor unda asiamovnos kacs minets ar aketebs araprisdidebit ar shemidzliao eg minusi aqvs marto tore dalshe icocxle ylis masteria 😀