რეგისტრაცია

განცხადების რეგისტრაცია

  • უმოქმედობის შემთხვევაში, მომხმარებელი წაიშლება
  • აუცილებელია სურათების ატვირთვა