ესკორტები tbilisi

K I R A მდებარეობა tbilisi
ასაკი 23
L A D A მდებარეობა tbilisi
ასაკი 23
ELLAA მდებარეობა tbilisi
ასაკი 23
likuna მდებარეობა tbilisi
ასაკი 34
DAMOCHKA მდებარეობა tbilisi
ასაკი 45
VIKA მდებარეობა tbilisi
ასაკი 31
ani მდებარეობა tbilisi
ასაკი 34
ana მდებარეობა tbilisi
ასაკი 34
natali მდებარეობა tbilisi
ასაკი 33
ORI DOMINANTI მდებარეობა tbilisi
ასაკი 25
sali მდებარეობა tbilisi
ასაკი 22
tika მდებარეობა tbilisi
ასაკი 38
tati tatiana მდებარეობა tbilisi
ასაკი 22
tamusia მდებარეობა tbilisi
ასაკი 21
anka მდებარეობა tbilisi
ასაკი 20
adrianna მდებარეობა tbilisi
ასაკი 20
viktoria მდებარეობა tbilisi
ასაკი 25
ANA მდებარეობა tbilisi
ასაკი 23
tata მდებარეობა tbilisi
ასაკი 25
Saloo მდებარეობა tbilisi
ასაკი 19
magda masajzi მდებარეობა tbilisi
ასაკი 46
Ekako მდებარეობა tbilisi
ასაკი 28
MIA მდებარეობა tbilisi
ასაკი 30
teona მდებარეობა tbilisi
ასაკი 30
NINO მდებარეობა tbilisi
ასაკი 34
© 2018 Escorts.ge Sexcity.ge Escorts.am Kontaktebi.com

სამომხმარებლო შეთანხმება

“სამომხმარებლო შეთანხმება” ძალაში შედის თქვენი მის პირობებთან თანხმობის გამოხატვის მომენტიდან საიტის გამოყენების მეშვეობით კერძოდ მომხმარებლის მიერ მოცემული ვებ-გვერდის გახნის დროს ხელშეკრულების პირობაზე თანხმობის შესაბამისი ღილაკის ( „ვეთანხმები, ვარ 18 წლის“ ) დაჭერის გზით, ამ ღილაკზე დაჭერით თქვენ ადასტურებთ რომ ხართ 18 წელს მიღწეული, ზრდასრული ქმედუნარიანი ადამიანი და სრულიად ეთანხმებით საიტზე escorts.ge; sexcity.ge -ზე არსებულ სამომხმარებლო შეთანხმებას მიუხედავად მოხმარების სიხშირისა ან საიტზე რეგისტრაციისა. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ ეთანხმებით წინამდებარე შეთანხმებას ან არ ხართ 18 წლის, თქვენ ვალდებული ხართ დაუყონებლივ დატოვოთ საიტი. წინამდებარე შეთანხმება მხარეებს შორის დადებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად ზეპირი შეთანემება/გარიგების ფორმით რომელიც წარმოადგენს ორმხრივ გარიგებას.

ანკეტის განახლება