გაფრთხილება -- გახშირებული თაღლითური შემოთავაზებების გამო გაფრთხილებთ არ ენდოთ სატელეფონო ზარებსა და SMS შეტყობინებებს საიტის ადმინისტრაციის სახელით. ასევე არავის გადასცეთ თქვენი მონაცემები: პირადი ნომერი, საბანკო რეკვიზიტები, კოდები და სხვა. ზემოთხსენებული ფაქტი შესაძლოდ მოგაყენებთ მატერიალურ, ან რაიმე სხვა სახის, ზიანს.

ესკორტები batumi

batumi anastasia მდებარეობა batumi
ასაკი 30
katyabatumi მდებარეობა batumi
ასაკი 28
sofo მდებარეობა batumi
ასაკი 35
lana მდებარეობა batumi
ასაკი 32
Chika მდებარეობა batumi
ასაკი 24
Lizi მდებარეობა batumi
ასაკი 26
ninia მდებარეობა batumi
ასაკი 27
Aleyna მდებარეობა batumi
ასაკი 24
lena batumi მდებარეობა batumi
ასაკი 37
ira მდებარეობა batumi
ასაკი 28
lana მდებარეობა batumi
ასაკი 33
maribatumi მდებარეობა batumi
ასაკი 26
anamaria მდებარეობა batumi
ასაკი 28
Emili batumshiii მდებარეობა batumi
ასაკი 33
lana მდებარეობა batumi
ასაკი 34
linda მდებარეობა batumi
ასაკი 29
Mekka მდებარეობა batumi
ასაკი 23
Emilia მდებარეობა batumi
ასაკი 27
OLga Batumi მდებარეობა batumi
ასაკი 26
Anastasiya Batumi მდებარეობა batumi
ასაკი 25
katrin მდებარეობა batumi
ასაკი 23
Batumi katerina მდებარეობა batumi
ასაკი 27
ELENA მდებარეობა batumi
ასაკი 29
Nanka batumi მდებარეობა batumi
ასაკი 26
anka batumi მდებარეობა batumi
ასაკი 31
© 2018 Escorts.ge Sexcity.ge Escorts.am Kontaktebi.com

სამომხმარებლო შეთანხმება

“სამომხმარებლო შეთანხმება” ძალაში შედის თქვენი მის პირობებთან თანხმობის გამოხატვის მომენტიდან საიტის გამოყენების მეშვეობით კერძოდ მომხმარებლის მიერ მოცემული ვებ-გვერდის გახნის დროს ხელშეკრულების პირობაზე თანხმობის შესაბამისი ღილაკის ( „ვეთანხმები, ვარ 18 წლის“ ) დაჭერის გზით, ამ ღილაკზე დაჭერით თქვენ ადასტურებთ რომ ხართ 18 წელს მიღწეული, ზრდასრული ქმედუნარიანი ადამიანი და სრულიად ეთანხმებით საიტზე escorts.ge; sexcity.ge -ზე არსებულ სამომხმარებლო შეთანხმებას მიუხედავად მოხმარების სიხშირისა ან საიტზე რეგისტრაციისა. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ ეთანხმებით წინამდებარე შეთანხმებას ან არ ხართ 18 წლის, თქვენ ვალდებული ხართ დაუყონებლივ დატოვოთ საიტი. წინამდებარე შეთანხმება მხარეებს შორის დადებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად ზეპირი შეთანემება/გარიგების ფორმით რომელიც წარმოადგენს ორმხრივ გარიგებას.

ანკეტის განახლება