მიმდინარეობს áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ სამუჹაოები. ბოდიჹს გიჼდით სერვისების áƒšáƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒźáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ.

áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ -- გაჼჹირებული თაჩლითური ჹემოთავაზებების გამო áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ— არ ენდოთ áƒĄáƒáƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ ზარებსა და SMS ჹეჱყობინებებს ქაიჹიქ ადმინისჱრაáƒȘიიქ საჼელით. ასევე არავის გადასáƒȘეთ თჄვენი მონაáƒȘემები: პირადი ნომერი, საბანკო რეკვიზიჱები, კოდები და სჼვა. ზემოთჼსენებული ჀაჄჹი áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒáƒ“ მოგაყენებთ მაჱერიალურ, ან რაიმე სჼვა ქაჟიქ, ზიანს.
ქაიჹიქ ადმინისჱრაáƒȘია არავისთან "ბრაჱობს".

nataliđŸ˜œ

198,837 ნახვა | 27-06-2018 | Offline
VIPფოტო რეალურია
escort nataliđŸ˜œ

ჩემს შესახებ:ესკორტის ID - 337613

ქალი, 23 წლის , .
Var sakmaod lamazi garegnobis gogona, ocdasamii wlis suratebi realuria rom mnaxavt darwmundebit. danarchenze damireket.
როცა დარეკავ მითხარი რომ ჩემი განცხადება ნახე Sexcity.ge/Escorts.ge-ze ...

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ქვეყანა:Georgia
ქალაქი:tbilisi
ტელეფონი:555 921 593
ესკორტთან დაკონტაქტება
ფორმის დახურვა
თქვენ უნდა რეგისტრაცია ან ავტორიზაცია იმისათვის რომ გააგზავნოთ შეტყობინება
escort nataliđŸ˜œ escort nataliđŸ˜œ escort nataliđŸ˜œ escort nataliđŸ˜œ escort nataliđŸ˜œ escort nataliđŸ˜œ escort nataliđŸ˜œ escort nataliđŸ˜œ
ესკორტის რეიტინგი:
შეფასებები:0
მიმოხილვის დამატება.
რჩეულებში დამატება
თმის ფერი:ქერამკერდის ზომა:საშუალო Bსიმაღლე:168cmაგებულება:გამხდარიმწეველი:კიწვდომილება:მისვლითსექსუალური ორიენტაცია:ტრადიციული

ენები:

qartuli:სრულადrusuli:სრულად
ესკორტის შეფასებები:
მიმოხილვის დამატება.
ფორმის დახურვა0


1000 სიმბოლო მაქს
© 2018 Escorts.ge Sexcity.ge Escorts.am Kontaktebi.com

სამომჼმარებლო ჹეთანჼმება

“სამომჼმარებლო ჹეთანჼმება” ძალალი ჹედის თჄვენი მის პირობებთან თანჼმობის გამოჼაჱვის მომენჱიდან ქაიჹიქ გამოყენების მეჹვეობით კერძოდ მომჼმარებლის მიერ მოáƒȘემული ვებ-გვერდის გაჼნის დროს ჼელჹეკრულების პირობაზე თანჼმობის ჹესაბამისი ჩილაკის ( „ვეთანჼმები, ვარ 18 წლის“ ) დაჭერის გზით, ამ ჩილაკზე დაჭერით თჄვენ ადასჱურებთ რომ ჼართ 18 წელს მიჩწეული, ზრდასრული áƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒŁáƒœáƒáƒ áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ადამიანი და სრულიად ეთანჼმებით საიჱზე escorts.ge; sexcity.ge -ზე არსებულ სამომჼმარებლო ჹეთანჼმებას მიუჼედავად მოჼმარების ქიჟლირიქა ან საიჱზე რეგისჱრაáƒȘიიქა. იმ ჹემთჼვევაჹი თუ თჄვენ არ ეთანჼმებით წინამდებარე ჹეთანჼმებას ან არ ჼართ 18 წლის, თჄვენ ვალდებული ჼართ დაუყონებლივ დაჱოვოთ ქაიჹი. წინამდებარე ჹეთანჼმება მჼარეებს ჹორის დადებულია áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ áƒ™áƒáƒ“áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ— დადგენილი წესის ჹესაბამისად ზეპირი ჹეთანემება/გარიგების Ⴠორმით რომელიáƒȘ წარმოადგენს ორმჼრივ გარიგებას.

ანკეჱის განაჼლება