💋Nina Ukrainka💋

ნაჼვები áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒ˜ 16, 2017
user 💋Nina Ukrainka💋
💋Nina Ukrainka💋 💋Nina Ukrainka💋 💋Nina Ukrainka💋 💋Nina Ukrainka💋 💋Nina Ukrainka💋 💋Nina Ukrainka💋 💋Nina Ukrainka💋

áƒ©áƒ”áƒ›áƒĄ ჹესაჼებ

Ⴤალი, 20 წლის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ, თბილისი

💋

როáƒȘა დარეკავ მითჼარი რომ ჩემი განáƒȘჼადება ნაჼე escorts.ge sexcity.ge-ზე.

 • მომჼმარებლის დეჱალები

  თმის Ⴠერი:Ⴤერა
  ბიუსჱის ზომა:საჹუალო (B) ‱ 2
  სიმაჩლე:185 სმ
  აგებულება:საჹუალო
  ორიენჱაáƒȘია:ჱრადიáƒȘიული

  áƒĄáƒáƒ™áƒáƒœáƒąáƒáƒ„áƒąáƒ ინჀორმაáƒȘია

  Ⴤვეყანა: áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ
  ჄალაჄი: თბილისი
  ნაáƒȘიონალობა: Ⴤართველი
  áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜: 597716392

  ენები

  áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜:კარგად
  руссĐșĐžĐč:კარგად
  English:კარგად
  Close